Mpo ()
WYWÓZ ODPADÓW

Świadczymy usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z miasta Lubina jak również z innych miast i gmin.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych urządzeń do koszenia trawników, pasów zieleni nasze prace wykonywane są sprawnie i rzetelnie.

ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI

Lubińskie Cmentarze Komunalne

Na skróty

 • strona głowna
 • aktualności
 • edukacja ekologiczna
 • wywóz odpadów
 • śmieci po nowemu
 • utrzymanie czystości
 • multimedia
 • informacje
 • druki do pobrania
 • aktualne przetargi
 • kontakt


  Edukacja ekologiczna kliknij i wypełnij ankietę
 • Strona główna > Informacje dla klientów


  Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

  (155kB)

  Obsługa Klienta - ul. Rynek 28


  W celu podjęcia współpracy w zakresie wywozu odpadów stałych oraz innych usług wykonywanych przez naszą firmę, zapraszamy Państwa do stałej współpracy. Usługi nasze prowadzone są zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) jak również z Rozporządzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
  Nasze działania skierowane są na minimalizowanie składowania odpadów na składowisku, poprzez zagospodarowywanie ich w nowoczesnym procesie odzysku i recyklingu, co ma wpływ na nasze najbliższe otoczenie i skuteczną ochronę Œrodowiska.


  Wymagane dokumenty
  Obsługa klientów:
  • podmioty gospodarcze - nieruchomości niezamieszkałe
   • wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, nadanie nr NIP, REGON.
  Kontakt
  • przygotowywaniem ofert cenowych, negocjacji, zawieraniem umów i udzielaniem informacji zajmuje się Monika Kaczmara - nr telefonu 76 724-99-40, email : mpo@mpo.lubin.pl

  Numer konta bankowego
  BZ WBK S.A.
  63 1090 2082 0000 0001 1281 1095
  zaloguj - © MPO sp. z o.o. (6kB) MS